Privacybeleid

Privacyreglement

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Dental4U kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt
van de diensten van Dental4U, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een
contactformulier op de website aan Dental4U verstrekt. Dental4U kan de
volgende persoonsgegevens verwerken:
– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres

Waarom Dental4U gegevens nodig heeft

Dental4U verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen
nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen
benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Daarnaast kan Dental4U uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het
uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

Hoe lang Dental4U gegevens bewaart

Dental4U bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen
te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan
een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt

Delen met anderen

Dental4U verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor
de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Dental4U worden algemene bezoekgegevens bijgehouden,
waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw
browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag
op de website. Dental4U gebruikt deze informatie om de werking van de website
te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan
derden verstrekt.

Google analytics

Dental4U maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de
websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Dental4U bij Google
zoekresultaatpagina’s zijn.
De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres),
overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het
privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google
Analytics hier aan.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om
rapporten over de Website aan Dental4U te kunnen verstrekken en om haar
adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.
Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk
wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.
Dental4U heeft hier geen invloed op.
Dental4U heeft Google geen toestemming gegeven om via Dental4U
verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt
een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@dental4u.nl. Dental4U
zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

Dental4U neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Dental4U maakt gebruik van
een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde
handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van
misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Dental4U
verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Dental4U op via
info@dental4u.nl. www.dental4u.nl is een website van Dental4U
Dental4U is als volgt te bereiken:
Vestigingsadres: Weteringkade 3
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 27322734
Telefoon: 071-3612640
E-mailadres: info@dental4u.nl